Zdravý Rožnov
Sdružení nezávislých kandidátů Zdravý Rožnov

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm


Ekologický právní servis

SWISS
www.swiss-contribution.cz

Nadace Partnerství | Lidé a příroda
www.nadacepartnerstvi.cz

Zdravý Rožnov je je partnerem v sub-projektu Satelity právního ekoporadenství podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce

Občanské sdružení Zdravé já

Lesní mateřská škola Na Kozinci

Aktuality

Na tomto jednání zastupitelstva se znovu projednával odložený bod zveřejňování zakázek, po tři čtvrtě roce snah o jejich prosazení můžeme konstatovat, že město přistoupilo na námi navrhovanou protikorupční strategii. Nepodařilo se nám pouze prosadit snížení limitů jednotlivých kategorií zakázek. Principy otevřeného zadávání a veřejné kontroly však byly přijaty.

[více]
24.06.11 Den matek

Při příležitosti oslav Dne matek se setkaly děti z pěveckého sboru ZŠ Pod Skalkou s babičkami z Domova pro seniory. V jídelně domova na hlásky zpěváčků bylo zvědavo až 100 seniorek. V závěru děti předali vlastnoručně vyrobená přáníčka a malou pozornost babičkám. Zdravý Rožnov, s podporou grantu města a DKS Uherské Hradiště zajistil organizačně a finančně toto setkání mladší se starší generací.

[více]

I na minulém zasedání zastupitelstva jsme v několika bodech prosazovali politiku maximální otevřenosti vůči občanům. Ačkoli se koalice vyjadřuje ve stejném duchu verbálně, hlasování jejich představitelů už bohužel vypovídá o něčem jiném. Zdravý Rožnov navrhl vyhlášení výběrového řízení na pořizovatele audiovizuálního záznamu z jednání Zastupitelstva. Paní starostka to komentovala ve smyslu, že o takovém bodu už byli v koalici dohodnuti, ale při hlasování bylo pro návrh pouhých 6 zastupitelů, tak...

[více]

Výsledky ze IV. Ekologiády, pořádané 20. dubna Zdravým Rožnovem – občanským sdružením a o. s. Domov srdce, jsou velmi uspokojivé. Svá tříčlenná družstva ze 4. a 5. tříd do soutěže poslali ZŠ Valašská Bystřice, Pod Skalkou, Praktická, Koryčanské Paseky, Videčská a Záhumení. Úkoly na deseti stanovištích v městském parku odborně připravili členové ČSOP Salamandr a Radhošť a otázky byly letos o něco těžší než loni.

[více]
20.03.11 IV. Ekologiáda

Středa 20. dubna od 9 hodin - městský park v Rožnově p.R.

Zdravý Rožnov - občanské sdružení ve spolupráci s ČSOP Salamandr a ČSOP Radhošť, občanským sdružením Domov srdce a Svazem diabetiků připravilo v rámci svého projektu Zdravý rok 2011 čtvrtou znalostní soutěž orientovanou k oslavě Dne Země pro tříčlenná družstva základních škol Mikroregionu Rožnovsko. Děti budou na deseti stanovištích řešit postupně otázky na téma: jak chránit, pečovat a udržovat životní prostředí. Pro všechny sout...

[více]

Neděle 17. dubna od 9 hodin – sraz u restaurace Písečná

První akce projektu Zdravý rok 2011, podpořenému grantem města Rožnova a DKS Uherské Hradiště. Sraz všech příznivců přírody je u restaurace Písečná, odkud přejdeme příjemnou procházkou vrch Chlacholov a okolí studánky v Mokrém ulevíme jako každým rokem od odpadků.

[více]

V pondělí 14. března se na MÚ v Rožnově p. R. konalo veřejné projednávání protipovodňovébetonové zdi, která by měla vyrůst na obou březích Bečvy v úseku Tyršova nábřeží. Realizace projektu by znamenala mj. vykácení bezmála čtyřiceti vzrostlých lip. Veřejné projednávání přineslo řadu podnětů a názorů od občanů, kteří žijí přímo na nábřeží.

[více]
Poslední aktualizace: 19.12.2012