Zdravý Rožnov
Sdružení nezávislých kandidátů Zdravý Rožnov

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm


Ekologický právní servis

SWISS
www.swiss-contribution.cz

Nadace Partnerství | Lidé a příroda
www.nadacepartnerstvi.cz

Zdravý Rožnov je je partnerem v sub-projektu Satelity právního ekoporadenství podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce

Občanské sdružení Zdravé já

Lesní mateřská škola Na Kozinci

Aktuality

Semináře s besedou ke zdravému životnímu stylu, pořádané Zdravým Rožnovem – občanským sdružením, se těší již řadu let zájmu veřejnosti. Letošní

podzimní seminář zdravé kuchyně je zaměřen na valašské jehněčí a sice jak

na jídelníček našich předků, tak i na moderní recepty. Účastníci semináře se

mohou přímo pustit do přípravy jídel pod vedením odborného kuchaře, nebo jen

přihlížet a postupně ochutnávat připravené pokrmy i trvanlivé masné výrobky.

 

[více]

K 30. 9. 2011 jsem podala rezignaci paní starostce Markétě Blinkové na mandát zastupitelky a zároveň RNDr. Ivan Lukáš svou rezignaci na postavení náhradníka. Od 1. 10. 2011 je členem zastupitelstva města Rožnova za Zdravý Rožnov další náhradník v pořadí Mgr. Karel Gardaš.

[více]

Zastupitelstvo se sešlo v počtu 20 členů, chyběl p. Kmenta.

Problémy nastaly hned u schvalování programu, bylo navrženo stažení bodu T. Hradila za VV, navrhovatel (P. Holý) se odvolával na to, že dokument byl předložen bez důvodové zprávy. Předkládaný bod měl seznámit zastupitelstvo s výsledky soukromého auditu zadaného T. Hradilem na hospodaření Městských lesů. L. Rousová opáčila, že také koalice předložila teprve v pátek materiály k úvěru města ve výši 105 milionů a že tedy koalice as...

[více]

Veřejné projednání k řízení o dopadech na životní prostředí (EIA) k záměru Kaufland na ul. Meziříčská. Projednání proběhne ve čtvrtek 18. srpna 2011 ve 14:30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. Tématem budou dopady stavby na životní prostředí v oblasti a zpracované dokumentace EIA. K dopadům na životní prostředí můžete také do 29. srpna zaslat své připomínky na Zlínský kraj, a to ve věci Šetření dopadů na životní prostředí záměru obchodní dům Kaufland Rožnov p. R.

[více]

Právě dozrává následující akce - kácení stromořadí na Tyršově nábřeží se bohužel zdá nevyhnutelné, než se tak stane, chceme je ještě nějakým způsobem zachytit a uchovat. Hledáme lidi z okolí, kteří by se vždy jednomu stromu stali patronem a na základě tohoto svého patronství vytvořili umělecké dílo jakékoliv povahy (výtvarné, literární či jiné). Závěrem celé akce by měla být na podzim malá výstava z vytvořených děl.

[více]

V minulých dnech bylo SNK Zdravý Rožnov kontaktováno zastupiteli Věcí veřejných (VV) a dohodnuta schůzka, které se zúčastnili i zastupitelé Strany zelených a Evropských demokratů. Zastupitelé VV přišli s návrhem vyslovit současné radě města nedůvěru, pokusit se o její odvolání a zároveň předestřeli možnost nahradit stávající koalici koalicí jinou.

[více]

Anketa, kterou pět let po zadání úkolu připravilo město Rožnov pod Radhoštěm, klade následující otázku: „Souhlasíte s výstavbou obchodního domu Kaufland v Rožnově pod Radhoštěm?“ Tato otázka je položena naprosto obecně, může se jednat o stavbu kdekolivv obci. Při rozkliknutí „více informací“ pak ale nachází respondent článek o třech odstavcích, první odstavec hovoří o plnění uloženého úkolu uspořádat mezi občany města Rožnova pod Radhoštěm za účelem zjištění jejich názoru...

[více]
Poslední aktualizace: 19.12.2012